ចិញ្ចៀន​ភ្ជាប់​ពាក្យ​ចម្លែកៗ ដែល​អ្នក​មិន​ធ្លាប់​បាន​ឃើញ​ពី​មុន​មក

នៅ​ក្នុង​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ គូស្វាមី​ភរិយា​ជា​ច្រើន​ដែល​បាន​រៀប​ការ ត្រូវ​មាន​របស់​តំណាង​ដោយ​សេចក្ដីស្រឡាញ់​មួយ ដែល​នៅ​ក្នុង​នោះ​គឺ​ចិញ្ចៀន​តែ​ម្ដង។ ចិញ្ចៀន​អាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺ​ជា​របស់​មួយ​ដ៏​សំខាន់​បំផុត​សម្រាប់​គួស្វាមីភរិយា។ ខាង​ក្រោម​នេះ យើង​នឹង​បង្ហាញ​ពី​ចិញ្ចៀន​សម្រាប់​គូស្វាមី​ភរិយាយ ដែល​រចនា​ឡើង​ដោយ​មាន​ម៉ូត​ប្លែកៗ​ និង​រ៉ូមែនទិច។

ring-2

ring-3

ring-4

ring-5

ring-6

ring-7

ប្រភព៖ Okchicas

តើអ្នកយល់យ៉ាងណា?

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Content security powered by JaspreetChahal.org